(+30) 2375023615
    

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. ΑΙΘΟΥΣΑ 1: ΥΠΟΔΟΧΗ
1. Εισαγωγικό πάνελ
1.1.    Σημεία του οικισμού της Νικήτης

2. ΑΙΘΟΥΣΑ 2: Οικισμός, τόπος, άνθρωποι
2.1 Οι άνθρωποι και τα σπίτια τους
2.2 Εκκλησία, σχολείο
2.3 Μύλοι, αλώνια, βρύσες
2.4 Μια ιστορία αλλαγών
2.5 Η Νικήτη στο ιστορικό της βάθος

3. ΑΙΘΟΥΣΑ 3: Η ενασχόληση με την «παράδοση»
3.1 Συλλέγοντας
3.2 Ερευνώντας
3.3 «Ρούχα με κόπο..»

4. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ: Τόπος, χρόνος, ιστορία, σχέσεις
4.1 πρόσωπα της Νικήτης, Δ2. γραμμή του χρόνου, Δ3. Grand livre

5. ΑΙΘΟΥΣΑ 4: Οικονομική και κοινωνική ζωή
5.1 Θάλασσα
5.2 Ακολουθώντας την άνοιξη
5.3 Μάστορες και μαγαζάτορες
5.4 «Κουρείον Άψε-Σβήσε»
5.5 «Χρυσοχέρης και πολύ νοικοκύρης..»
5.6 Εκκλησία, σχολείο
5.7 «Δια κάρβουνο»
5.8 Το ρετσίνι από τα πεύκα
5.9 Κάθε σπίτι τα κουκούλια του

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Ελαιοκομία